انجمن های کامپیوتر ایران زمین

انجمن های کامپیوتر ایران زمین آماده همکاری و ارائه خدمات در انواع زمینه های دنیای کامپیوتر می باشد. 

اطلاعات تماس
امیر رضا ابراهیمی
مهندس نرم افزار کامپیوتر

( کارشناس هوش مصنوعی)

امیر رضا ابراهیمی

کارشناس و توسعه دهنده هوش مصنوعی