انجمن های کامپیوتر ایران زمین

انجمن های کامپیوتر ایران زمین آماده همکاری و ارائه خدمات در انواع زمینه های دنیای کامپیوتر می باشد. 

اطلاعات تماس
اسما محمدی
مهندس نرم افزار سیستم های نهفته

( کارشناس اینترنت اشیا)

اسما محمدی

کارشناس و توسعه دهنده IOT