انجمن های کامپیوتر ایران زمین

انجمن های کامپیوتر ایران زمین آماده همکاری و ارائه خدمات در انواع زمینه های دنیای کامپیوتر می باشد. 

اطلاعات تماس
حنانه دژاگاه
مهندس نرم افزار کامپیوتر

( کارشناس طراحی و گرافیک )

حنانه دژاگاه

کارشناس CorelDRAW Graphics Suite