انجمن های کامپیوتر ایران زمین

انجمن های کامپیوتر ایران زمین آماده همکاری و ارائه خدمات در انواع زمینه های دنیای کامپیوتر می باشد. 

اطلاعات تماس
نیما سالمی
مهندس نرم افزار کامپیوتر

( کارشناس شبکه های کامپیوتری)

نیما سالمی

کارشناس شبکه های کامپیوتری، مسلط به برنامه نویسی سمت سرور و فعال در حوزه تولید محتوا.