انجمن های کامپیوتر ایران زمین

انجمن های کامپیوتر ایران زمین آماده همکاری و ارائه خدمات در انواع زمینه های دنیای کامپیوتر می باشد. 

اطلاعات تماس
مهدی رحمانی
مهندس نرم افزار کامپیوتر

( کارشناس برنامه نویسی وب)

مهدی رحمانی

کارشناس طراحی و برنامه نویسی سایت، واجد تجربه کار با انواع CMS ها و زبان های برنامه نویسی فرانت اند